• โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์


 

ตารางการให้บริการคลินิกพิเศษต่างๆของหอผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ถาม : สงสัยว่าผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านมีอาการไม่ดี จะทำอย่างไร?

ตอบ : ถ้าผู้ป่วยอาการไม่ดี  มีอาการก้าวร้าว รุนแรง ญาติเห็นว่าเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น และมาสามารถควบคุมได้ ให้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ เช่น จนท.ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตาม พรบ.สุขภาพจิต หากคนไข้มีอาการเจ็บป่วยทางกายให้พาไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที หรือ โทร. 1669 

 

ถาม : ญาติโทรมาสอบถามเรื่อง อาการของผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล สามารถทำได้หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่สามารถบอกอาการของผู้ป่วยทางโทรศัพท์ได้ เนื่องจากเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชทางโรงพยาบาลต้องพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยตามกฎหมาย
แต่ญาติสามารถมาเยี่ยมผู้ป่วยได้ทุกวัน ตั้งแต่ 09.30-15.30 น. หากเลยเวลาดังกล่าว ไม่อนุญาตให้เยี่ยมเนื่องจากคนไข้ต้องทำกิจกรรมตามกระบวนการรักษา

 

ถาม : การโทรเลื่อนนัด ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ :  ต้องโทรมาแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดอย่างน้อย 1 วัน กรณีโทรมาตรงกับวันที่นัด จะเลื่อนนัดไม่ได้ครับ

ข้อแนะนำ หากมีรับยา ให้มาก่อนยาหมด และให้มาในวันทำการ(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ถาม : ไม่ทราบว่ามีรับจ่ายยาทางไปรษณีย์ไหมครับ ผมไม่สะดวกการเดินทางครับ ?

ตอบ :  มีบริการยาใจใกล้บ้านครับ ผู้ป่วยสามารถขอรับยาที่ รพ.สต.(อนามัย) ได้ครับ แต่ต้องมาแจ้งความประสงค์กับโรงพยาบาลจิตเวชก่อนครับ

 

ถาม : ถ้าจะพาผู้ป่วยไปพบเเพทย์ที่โรงพยาบาลจิตเวช สามารถไปได้เลยมั้ยคะ ?

ตอบ : แนะนำให้ไปหาโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อน เพราะโรงพยาบาลจิตเวชเรามีเครือข่ายทางด้านการรักษาจิตเวช หากผู้ป่วยมีอาการหนัก ทางโรงพยาบาลใกล้บ้านจะทำการส่งตัวมารักษาตามระบบ เมื่ออาการดีแล้ว ทางรพ.จิตเวชสระแก้วจะส่งยาไปให้ที่ รพ.ใกล้บ้านครับ

ผู้อำนวยการ

D O W N L O A D More..
# รายการ ประเภท อ่าน ดาวน์โหลด
1 แนวทางการประเมินภาวะทางกายก่อนนำส่งโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เอกสารคู่มือ 7
2 คู่มือที่ 1 การให้บริการคลินิกยาเสพติด(คลินิกก้าวใหม่) เอกสารคู่มือ 219
3 คู่มือที่ 2 การให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ (คลินิกวันวานยังหวานอยู่) เอกสารคู่มือ 194
4 คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบยาใจใกล้บ้าน เอกสารคู่มือ 185
5 คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการคลินิกจิตดีของหอผู้ป่วยนอก เอกสารคู่มือ 170
6 แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น เอกสารคู่มือ 175
7 แนวทางการจำแนกผู้ป่วยจิตเวช เอกสารคู่มือ 226
8 slide : โรคจิตเภท เอกสารคู่มือ 200
9 slide : แนวทางการส่งต่อ เอกสารคู่มือ 293
10 slide : ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ เอกสารคู่มือ 174
11 slide : ปัญหาทางจิตเวชที่พบบ่อย เอกสารคู่มือ 203
12 slide : ปัญหาการเรียนในเด็ก เอกสารคู่มือ 154
13 slide : ความผิดปกติทางอารมณ์ เอกสารคู่มือ 160

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง